Оборудване


Planmeca ProX

Високочестотен дентален кугел с микропроцесорно управление.

Усъвършенствана технология и практичен дизайн превръщат ProX на Planmeca в отлично средство за заснемане на интраорална изображения. Възможността за свободно настройване на параметрите на експозиция (kV, mA и времето на експозиция) максимизира възможностите за постигане на качество на изображенията с висока диагностична стойност. Минималното фокусно поле на лъчевата тръба е 0,4 мм, което осигурява оптимална разделителна способност и детайлни ясни изображения.
Оборудване