Оборудване


Planmeca ProSensor

Интраорален сензор за дигитални изображения.
Оборудване