Оборудване


Planmeca ProMax 3D

 

Апаратурата на Planmeca използва уникални съвременни технологии, които осигуряват свобода в заснемане на желаната проекция и максимална детайлност и яснота на изображенията.

Planmeca ProMax 3D е последно поколение система, с която могат да бъдат направени всички  възможни  лицево-челюстни изследвания – панорамни, цефалографски и 3D. Наличието на различни обеми на реконструкции, както и на така нареченото  съединяване на обеми, при което се постига област 14х14см (диаметър х височина), дава възможност за получаване на максимална информация за анатомията на пациента.

Дигиталният сензор на системата обхваща цялата дентална област, давайки изключително детайлна и точна информация за горна и долна челюст. Това прави снимките с Planmeca ProMax 3D много удобни при диагностика и лечение в сферата на: ортодонтия,  пародонтология, имплантология и лицево-челюстна хирургия.

За получаване на изображенията Planmeca използва т. нар. технология Cone Beam Volumetric Tomography (CBVT), чрез която се постига значително намаляване на дозата на облъчване за пациента в сравнение с алтернативни методи на изследване.

Уникална патентована технология Selectively Compliant Articulated Robot Arm (SCARA) премахва ограниченията при механичното сканиране на пациента чрез роботизирано „С-рамо“ с три центъра на ротация. Формирането на фокусния слой се базира на научни данни за формата на човешката челюст и, чрез предварителна настройка на софтуера, практически може да бъде описана кривата на всяка челюст.

Друга уникалната технология на Planmeca е програмата „Автофокус“, която използва специален алгоритъм за позициониране на предните зъби във фокусния слой.  

За постигане на равномерно контрастно изображение Planmeca ProMax 3D използва динамичнен контрол на експозицията (Dinamic Exposure Control), при който едновременно се настройват параметрите на лъчението и чувствителността на сензора за елиминиране на области с почерняване или недоекспониране.
Оборудване