Оборудване


Дигиталната лаборатория е оборудвана с високотехнологично стоматологично рентгеново оборудване на водещия световен производител Планмека-Финландия. Направените 2D и 3D дигитални снимки гарантират ясен образ, изключителна детайлност и удобство при работа и съхранение.

 

Planmeca ProMax 3D

Planmeca ProMax 3D

Последно поколение система, с която могат да бъдат направени всички  възможни  лицево-челюстни изследвания – панорамни, цефалографски и 3D.

Planmeca ProX

Planmeca ProX

Високочестотен дентален кугел с микропроцесорно управление.

Planmeca ProSensor

Planmeca ProSensor

Интраорален сензор за дигитални изображения.