За пациенти


Дигитална лаборатория за дентална образна диагностика е оборудвана с последно поколение апаратура на финландската компания Planmeca.

Дигитален (или „цифров”) рентген означава, че изображението не се получава чрез облъчване и проявяване на чувствителна към рентгенови лъчи плака, а посредством електронен сензор, който регистрира рентгеновото излъчване и го преобразува в електрически сигнали, на базата на които мокропроцесор изгражда компютърно изображение.

Дигиталните изображения имат множество предимства пред конвенционалните плаки:

• позволяват лесна и бърза допълнителна компютърна обработка (мащабиране, промяна на яркост/контраст, прецизни измервания, симулации „преди/след” и др.), чрез която лекарите получават изображения с голяма диагностична стойност за адекватно планиране и контрол на лечение;
• много по-лесно се съхраняват, копират и споделят, когато е необходимо няколко различни специалисти да работят с едно изображение;
• лесно и бързо могат да се изпращат до всяка точка на земното кълбо чрез електронна поща или интернет платформи за споделяне на файлове.

Въпросът дали облъчването по време на образното изследване е съобразено с медицинските стандарти и предписания е от изключителна важност за всички пациенти. Точно затова инженерите на Planmeca използват в рентгеновите апарати на компанията уникални патентовани технологии и усъвършенствани системи за получаване на ясни и детайлни изображения при изключително ниски нива на облъчване с рентгенови лъчи (измерват се в микро сиверти, µSv):

1. Cone Beam Computed Tomography (3D):
• обичайно за производителите на такива системи - от 20 до 1000 µSv
• Planmeca ProMax 3D Classic: от 1 до 200 µSv

2. Панорамна снимка (2D):
• ефективно облъчване при стандартен апарат - 15 µSv
• Planmeca ProMax 3D Classic: мин. 10 µSv, като при увеличаване на резолюцията (варира между 400 и 100 µm за voxel) тази стойност също се повишава.

3. Интраорална секторна снимка с Planmeca ProX <8 µSv

Допълнителна информация за радиационните изследвания, безопасните нива на радиация и друга полезна информация ще намерите в брошурите, които можете да изтеглите от карето в дясната част на тази интернет страница.

За изтегляне

Радиацията - полза или риск?, PDF, 635 KB

Какво трябва да знаем, когато стоматологът назначи рентгенова снимка?, PDF, 1,61 MB

Какво трябва да знаят родителите за безопасността на своите деца при използване на йонизиращи лъчения за медицински диагностични изследвания?, PDF, 911 KB


Онлайн достъп до резултати