За лекари


Дигитална лаборатория за дентална образна диагностика е създадена изцяло с мисълта дейността й да бъде удобна и полезна за лекарите и пациентите.

Лабораторията е оборудвана с последно поколение цифрови апарати Planmeca ProMax 3D и кугел за секторни снимки Planmeca Prox. И двата продукта съчетават по впечатляващ начин технологии и изработка, за да предоставят ясни и детайлни изображения при едни от най-ниските възможни нива за рентгеново облъчване на пациентите.

3D изображенията, в зависимост от тяхното предназначение, могат да се заснемат с различна резолюция, като с намаляване на детайлността спада и дозата облъчване, което допълнително щади пациентите. Например, ако за ендодонтско лечение е необходима максимална детайлност за оценка на състоянието на засегнатите зъби или прогреса на лечението, то за планиране на имплантологично или ортодонтско лечение могат да се използват изображения с по-ниска резолюция, но с отлична диагностична стойност за конкретната задача.

Богатите възможности за заснемане на различни по обеми 3D сектори също помага за намаляване на облъчването на пациентите при осигуряване на необходимата информация за лекаря. Минималният 3D обем, който апаратът може да заснеме, е сектор с диаметър 4см и височина 5см (обхваща до 4 зъба). Всички видове 3D заснемания, които предлага лабораторията, са описани в страницата "Услуги".

Според предпочитанията си, лекарите могат да избират различни възможности за получаване на заснетите изображения:

При необходимост от разчитане и/или допълнително мнение, лабораторията осигурява писмена консултация от опитни лекари-рентгенолози. 

Ако все още не сме осъществили контакт, можете да заявите Вашия информационен пакет (представяне на лабораторията, ценоразпис и талони за назначаване на образно изследване) на тел. 0892 279 077 или e-mail: office@rentgen.bg

За изтегляне

Представяне на "Дигитална лаборатория за дентална образна диагностика", PDF, 3,32 MB

Бланка за назначаване на образно изследване, PDF, 1.177 MB

Радиацията - полза или риск?, PDF, 635 KB

Какво трябва да знаем, когато стоматологът назначи рентгенова снимка?, PDF, 1,61 MB

Какво трябва да знаят родителите за безопасността на своите деца при използване на йонизиращи лъчения за медицински диагностични изследвания?, PDF, 911 KB

 


Онлайн достъп до резултати